Dividenduitkering / intresten / roerende voorheffing

 

 

 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          INFIscaliteitBOekhouding