Voorafbetalingen:

 

 

  Zelfstandigen en vennootschappen kunnen voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden.

   

  Particulieren kunnen voorafbetalingen doen om een bonificatie te krijgen.

   

   

  1) Zelfstandigen en vennootschappen

   

  • Zelfstandigen, vrije beroepen en vennootschappen riskeren een belastingvermeerdering indien ze niet tijdig voorafbetalingen doen.

   

  • De vermeerdering is van toepassing op de belasting die overeenstemt met het nettobedrag van :

  - de winst of de baten die verkregen werden in het kader van een zelfstandige professionele activiteit

  - de bezoldigingen van bedrijfsleiders

  - de bezoldigingen van meewerkende echtgenoten

  ! Zelfstandigen die hun activiteiten minder dan drie jaar geleden hebben gestart, zijn geen belastingvermeerdering schuldig.

   

  • Waneer het bedrag van de vermeerdering lager is dan 1% van de belasting waarop ze is berekend of niet hoger is dan 30 euro, is deze niet verschuldigd.

   

  • Hoe voorafbetalingen doen - ZELFSTANDIGEN :
   1. Via uw financiŽle instelling (financieringscontract)
   2. Zelf storten :

  - Op rekeningnr. 679-2002340-66 (IBAN BE07 6792 0023 4066 / BIC : PCHQBEBB)

  - Aan "Voorafbetalingen - Natuurlijke personen"

  - Gestructureerde mededeling :  open toepassing

   

  • Hoe voorafbetalingen doen - VENNOOTSCHAPPEN :
  1. Via uw financiŽle instelling (financieringscontract)
  2. Zelf storten :

  - Op rekeningnr. 679-2002330-56 (IBAN BE20 6792 0023 3056 / BIC : PCHQBEBB)

  - Aan "Voorafbetalingen - Vennootschappen"

  - Gestructureerde mededeling :  open toepassing

   

   

  2) Particulieren

   

  • De bonificatie wordt toegekend aan elke natuurlijke persoon (bezoldigd en gepensioneerd) die belasting verschuldigd blijft op zijn inkomsten ondanks de aftrek van voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen.

   

  • De belastingplichtige is vrij om te bepalen welke bedragen hij vooraf wenst te betalen.

   

  • Hoe voor de eerste keer voorafbetalingen doen - PARTICULIER :
  • - Storten op rekeningnr. 679-2002340-66 (IBAN BE07 6792 0023 4066 / BIC : PCHQBEBB)

   - Aan "Voorafbetalingen - natuurlijke personen"

   - In de zone "vrije mededeling" vermelden : "NIEUW gevolgd door uw rijksregisternummer"

   (Na de eerste betaling ontvangt u een registratienummer en voorgedrukte overschrijvingsformulieren die u vanaf dan dient te gebruiken.)

    
   

   

          

   

   

   

   

   

   

  DATA :

  VA 1 : ten laatste op 10/04

  VA 2 : ten laatste op 10/07

  VA 3 : ten laatste op 10/10

  VA 4 : ten laatste op 20/12

   

  TARIEVEN :

   

  Belastingvermeerdering :

  Aj 2011 = 2,25 %

   

  Voordeel voorafbetalingen :

  Aj 2011 =VA 1 - 3 %

                 VA 2 - 2,50 %

                 VA 3 - 2 %

                 VA 4 - 1,50 %

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bonificatie :

  Aj 2011 = VA 1 - 1,50 %

                  VA 2 - 1,25 %

                  VA 3 - 1 %

                  VA 4 - 0,75 %

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                            INFIscaliteitBOekhouding