Onze diensten

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij bieden de zelfstandige ondernemer en vrije beroepers een uitgebreid dienstenpakket aan, steeds vertrekkende van een cliënt-vriendelijke benadering.

1) Boekhouding :                                                                                                                                               

Wij zorgen voor een op maat gesneden en correcte boekhouding, gevoerd volgens het vigerend boekhoud-, vennootschaps- en belastingrecht. Correctie informatie is immers een voorwaarde voor goede beleidsbeslissingen en bespaart een hoop narigheid met de fiscus.

Het voeren van de boekhouding houdt hoofdzakelijk in :

 • inboeken documenten
 • bespreking van de boekhoudkundige gegevens en resultaten
 • opstellen van de wettelijke formaliteiten (jaarrekening, verslagen, ….)

Hierbij is maatwerk steeds onze troef. Wij stemmen onze boekhouddiensten af op de noden van uw bedrijf. De meest voorkomende manieren van werken zijn :

 • u houdt de boekhoudstukken bij en de boekhouding wordt integraal door ons verzorgd
 • u houdt de boekhoudstukken bij en verzorgt zelf (een deel van) het boekhoudkundig werk. Wij beperken ons tot het nazicht van de boekhouding en verzorgen enkel nog de fiscale aangiften en / of jaarrekening
 • u doet de boekhouding volledig intern en schakelt ons enkel in voor fiscaal advies.

Uiteraard is een verder doorgedreven afstemmen van onze diensten op uw persoonlijke situatie mogelijk. Bijvoorbeeld :

 • u wil periodiek de resultaten van uw bedrijf kennen; wij zorgen voor tussentijdse resultaatberekeningen
 • u wil weten hoeveel u dient vooraf te betalen; op basis van voorgaande jaren en een extrapolatie van het huidige jaar, benaderen wij het verwachte resultaat. Zo weet u wat vooraf te betalen en vermijdt u die vervelende belastingverhogingen.

 

2) Fiscaliteit                                                                                                                                                       

Vanuit de boekhouding worden de fiscale verplichtingen nagekomen :

 • opmaken en indienen van de fiscale aangiftes vennootschapsbelasting en personenbelasting
 • opmaken van de BTW-aangiftes, jaarlijkse BTW-listing en intracommunautaire opgaves
 • verdediging van uw dossier tijdens controles directe belastingen en BTW
 • antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen en bezwaarschriften
 • advies en begeleiding ter optimalisatie van uw fiscale situatie

3) Advies en begeleiding                                                                                                                                 

 • begeleiden van startende zelfstandigen
 • begeleiden bij oprichting vennootschap
 • begeleiden op vennootschapsrechterlijk vlak
 • opstellen van het financieel plan
 • opstellen van budgetten

Bent u op zoek naar een nieuwe fiscale oplossing?

Contacteer ons vrijblijvend