Openingsuren

  • Beraadslagingen/Vergaderingen enkel op afspraak
  • Louter afgifte van documenten: Maandag & Dinsdag: 9u – 16u, Donderdag: 9u – 15u of via de documentkasten, brievenbus of op afspraak
  • Woensdag en Vrijdag is het kantoor gesloten om 12u